1. ANALYS OCH PROJEKTLEDNING

Vi börjar alltid med en grundlig analys av uppgiften och vad det är meningen att verktyget ska åstadkomma. Det är viktigt för oss att komma in i projektet i ett tidigt skede. Det är då vi kan utforska alla fördelar och identifiera alla potentiella hot.

Vi tillämpar dessutom vår projektledningsmodell som säkerställer högsta möjliga kvalitet och säkra leveranser.

2. DESIGN OCH KONSTRUKTION

Ett nära samarbete med dig i det här skedet ger oss den information vi behöver för att utveckla verktyget och lösningen kring det. Tillsammans hittar vi en lämplig lösning som baseras på företagets krav och förutsättningar.

Våra konstruktörer arbetar i programmet Key Creator med design och solid modellering. Vi kan importera filer i formaten SAF, DXF, DWG, IGES, Step, Parasolid, Catia v4 och Pro/Engineer.

3. TILLVERKNING

Genuin yrkesskicklighet kombinerat med modernt maskinkunnande och ny teknik öppnar för oändliga möjligheter. Verktyg, maskiner eller hela produktionsceller – vi tillverkar och monterar alla lösningar i vår anläggning i Bor. Allt vi gör utvärderas, testas och valideras tills vi är 100% nöjda.

4. INSTALLATION

Nu är det dags att överföra lösningen till dig eller din slutkund. Installationerna måste utföras av utbildad och noggrann personal. Våra serviceingenjörer har lång erfarenhet av att installera stora och komplexa system, liksom fristående maskiner och verktyg. Det är nödvändigt att komma igång snabbt med produktionen för att hålla kalkyler och leveransåtaganden.

5. UTBILDNING OCH SERVICE

En mycket viktig del av vårt arbete är att utbilda kunderna i hur de ska hantera den nya avancerade produktionscellen. Operatörerna måste känna sig trygga med den nya maskinen och alla dess möjligheter. En maskin blir aldrig bättre än personalen som hanterar den.

Ett företag som levererar avancerad tillverkningsutrustning behöver underhållspersonal som är både erfaren och effektiv. System och maskiner körs ofta många timmar varje dag med begränsade arbetsinsatser av personal. För att undvika oplanerade stopp ökar behovet av förebyggande underhåll. Vi erbjuder serviceavtal som garanterar välplanerat underhåll av din utrustning. Vi erbjuder också lagerhållning av reservdelar för att minimera oplanerade driftstopp.

Du hittar oss i Småland, lättillgängliga nära E4:an. Tillsammans skapar vi din framgång!